Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Vypočítajte si cenu Vášho pobytu

Dĺžka liečenia dieťaťa závisí od jeho zdravotnej poisťovne. VšZP a Dôvera schvaľujú liečnie na 21 dní a Union na 28 dní.
Dieťa samoplatca môže mať ľubovoľnú dĺžku liečenia - po dohode s prijímacou kanceláriou.

poplatok za DIEŤA

dieťa schválené ZP

21 dní

28 dní

- liečebný doplatok: 1,66 €/deň
- kúpeľný manipulačný poplatok: 0,69 €/deň


 

 

VšZP

49,35 €

-

Dôvera

49,35 €

-

Union

-

65,80

 

dieťa nad 3 roky (samoplatca)  40 € / deň (procedúry, strava, ubytovanie)

súrodenec - dieťa do 3 rokov: 8,50 € / deň (procedúry + strava 6 x denne)

 

poplatky ZA SPRIEVODCU

Závisí od typu ubytovania a toho, čí Vás zdravotná poisťovňa ako sprievodcu odsúhlasí = s prievodca SCHVÁLENÝ zdravotnou poisťovňou (ZP) alebo neodsúhlasí = sprievodca SAMOPLATCA.

  CENNÍK 2019 - SPRIEVODCA SCHVÁLENÝ ZP       CENNÍK 2019- SPRIEVODCA SAMOPLATCA

 

KÚPEĽNÝ POPLATOK

Platia iba dospelí

Topoľ a Borievka: 0,50 € / deň
Javor, LD Smrek, Jedľa, LD Limba, Osika: 0,50 € / deň

HMOTNÁ NÚDZA

Ak ste v hmotnej núdzi, prineste si so sebou Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke z Úradu práce soc. vecí a rodiny.
Po jeho predložení budeme Vášmu dieťaťu účtovať poplatok len za prvé 3 dni pobytu = 7,05 €.
Pre sprievodcu toto potvrdenie neplatí.

SPÔSOB PLATBY

Platbu za pobyt je potrebné zrealizovať pri príchode. Platiť môžete v hotovosti, platobnou kartou alebo kombinovane.
 

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA


0918 110 324   lukackova@tkl.sk                                                              0918 110 325   kunova@tkl.sk                                                                0918 110 326   potockova@tkl.sk