Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA

 

Deti so sprievodom/ bez sprievodu
0918 110 326    potockova@tkl.sk                                                         0918 110 325    kunova@tkl.sk                                                                   0918 110 324    lukackova@tkl.sk


 


 

 

Prosíme Vás o zhovievavosť - primárne sa venujeme prichádzajúcim a odchádzajúcim kúpeľným hosťom.

INFORMAČNÉ HODINY:

pracovné dni: 8:00 - 15:00 hod.

ÚRADNÉ HODINY:

pracovné dni: 6:30 - 15:00 hod.

 

adresa
fakturačné údaje  

Kúpele Lučivná, a. s.
Lučivná č. 290
059 31 Lučivná

IČO: 31714480
DIČ: 2021280294
IČ DPH: SK2021280294

 

ELEKTRONICKÉ ZÁSIELKY

Organizácia prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch :

DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JEPG, TIFF, CSS, GIF, HTML, XML.

Ak je elektronická zásielka doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú.

Kontaktný formulár

 


 

Top manažment

 PRIMÁR                                      

PREVÁDZKOVÝ  MANAŽÉR

   Mudr. Helena Potanková                         

           Erich Baranec        

         

       


tel.č.: 052/ 43 14 512                        


         mobil: 0918 507 683

   potankova@tkl.sk           

               baranec@tkl.sk

 

 

 

Prijímacia kancelária

deti so sprievodom / DETI BEZ SPRIEVODU

VEDÚCA PK

REFERENT PK                  REFERENT PK                                   

Bc. Katarína Lukačková

Mgr. Oľga Potočková      Ing. Denisa Kunová

  

0918 110 324

0918 110 326                   0918 110 325

lukackova@tkl.sk

potockova@tkl.sk         kunova@tkl.sk    

 

 


 

Zdravotný úsek

LEKÁR

VRCHNÁ SESTRA

MUDr. Alena Azzamová

Mgr. Štefánia Jašíková


tel.č.: 052/ 43 14 527


mobil: 0917 510 979

e-mail: azzamova@tkl.sk

e-mail: jasikova@tkl.sk

 

 

limba dievčatá
Borievka, Villa Breza, Smrek 1. a 2. poschodie, Jedľa, Limba 2.poschodie (izby 202-207)  Limba 3.poschodie (izby 314-327)

 

OŠETRUJÚCI LEKÁR

MUDr. Helena Potanková

tel.č.: 052/ 43 14 512
e-mail: potankova@tkl.sk

 


limba chlapci
Topoľ, Javor, Osika, Smrek 3. poschodie, Limba 1.poschodie, Limba 2. poschodie (izby 208-214), Limba 3.poschodie (izby 301-313)


OŠETRUJÚCI LEKÁR

MUDr. Alena Azzamová

tel.č.: 052/ 43 14 527

e-mail: azzamova@tkl.sk

 

 

AMBULANCIA SESTIER

Ambulancia Smrek

tel.: 052/ 43 14 521

Ambulancia Jedľa

tel.: 052/ 43 14 542

Ambulancia Limba prízemie

tel.: 052/ 43 14 540

Ambulancia Limba 1. poschodie

tel.: 052/ 43 14 507

Ambulancia Limba 2. poschodie

tel.: 052/ 43 14 528

Ambulancia Limba 3. poschodie

tel.: 052/ 43 14 531

 

 

Administratívny úsek

ÚRADNÉ HODINY:

pracovné dni: 6:30 – 15:00 hod.

Fax: 052/ 77 54 512

 

PERSONÁLNE A MZDOVÉ ODDELENIE

ODBORNÝ EKONÓM

Bc. Kvetoslava Holodňáková

Darina Vislocká


tel.č.: 052/ 43 14 503


tel.č.: 052/ 43 14 518

e-mail: holodnakova@tkl.sk

e-mail: vislocka@tkl.sk

 

 

Stravovací úsek

DIÉTNA SESTRA                                        

SKLAD POTRAVÍN

Martina Chripková

 


tel.č.: 052/ 43 14 504


tel.č.: 0918 736 207

e-mail: chripkova@tkl.sk

e-mail: skladpotravin@tkl.sk

 

 

 

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 ZáKONA č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679) vkonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA


0918 110 324   lukackova@tkl.sk                                                                  0918 110 325   kunova@tkl.sk                                                                0918 110 326   potockova@tkl.sk