Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA

 

Deti so sprievodom/ bez sprievodu
0918 110 326    potockova@tkl.sk                                                         0918 110 325    kunova@tkl.sk                                                                0918 110 324    lukackova@tkl.sk


 


 

 

Prosíme Vás o zhovievavosť - primárne sa venujeme prichádzajúcim a odchádzajúcim kúpeľným hosťom.

INFORMAČNÉ HODINY:

pracovné dni: 8:00 - 14:00 hod.

ÚRADNÉ HODINY:

pracovné dni: 6:30 - 15:00 hod.

 

adresa
fakturačné údaje  

Kúpele Lučivná, a. s.
Lučivná č. 290
059 31 Lučivná

IČO: 31714480
DIČ: 2021280294
IČ DPH: SK2021280294

 

ELEKTRONICKÉ ZÁSIELKY

Organizácia prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch :

DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JEPG, TIFF, CSS, GIF, HTML, XML.

Ak je elektronická zásielka doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú.

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári, za účelom zaslania odpovede na položenú otázku
 


 

Top manažment

 

 LEKÁR POVERENÝ VEDENÍM                                   

PREVÁDZKOVÝ  MANAŽÉR

   Mudr. Helena Potanková                         

           Erich Baranec        

 

 

         

       


mobil: 0918 507 691                        


         mobil: 0918 507 683

   potankova@tkl.sk           

               baranec@tkl.sk

 

 

 

 

 

Prijímacia kancelária

deti so sprievodom / DETI BEZ SPRIEVODU

 

VEDÚCA PK

                                                                                                                                                                 REFERENT PK                     REFERENT PK                                   

 

Ing. Katarína Lukačková

Mgr. Oľga Potočková           Ing. Denisa Kunová

  

0918 110 324

0918 110 326                   0918 110 325

lukackova@tkl.sk

potockova@tkl.sk         kunova@tkl.sk    

 

 

 

 

 

 

VRCHNÁ SESTRA                         

 

Mgr. Štefánia Jašíková               

 

     


 


mobil: 0917 510 979
            

 

e-mail: jasikova@tkl.sk            

 

OŠETRUJÚCI LEKÁR

MUDr. Helena Potanková            Mudr. Bianka Lipovská             Mudr. Mária Podoláková


mobil: 0918 507 691                              mobil: 0919 324 072

e-mail: potankova@tkl.sk                     e-mail: lipovska@tkl.sk                   e-mail: podolakova@tkl.sk

 

 

AMBULANCIA SESTIER 

Ambulancia Smrek

mobil: 0917 840 978

Ambulancia Limba 1. poschodie

mobil: 0915 802 328

Ambulancia Limba 2. poschodie

mobil: 0919 024 780

Ambulancia Limba 3. poschodie

mobil: 0919 172 498

 

 

 

 

LEKÁRSKA POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

mobil: 0917 841 016

                         

 

 

 

 

 

 

 
 

 


Administratívny úsek

ÚRADNÉ HODINY:

pracovné dni: 6:30 – 15:00 hod.

Fax: 052/ 77 54 512

 

PERSONÁLNE A MZDOVÉ ODDELENIE

ODBORNÝ EKONÓM

Bc. Kvetoslava Holodňáková

Darina Vislocká


mobil: 0919 075 589                                      


mobil: 0919 075 589

e-mail: holodnakova@tkl.sk

e-mail: vislocka@tkl.sk

 

 

Stravovací úsek

DIÉTNA SESTRA                                        

SKLAD POTRAVÍN

Martina Chripková

 


mobil: 0919 386 288


tel.č.: 0918 736 207

e-mail: chripkova@tkl.sk

e-mail: skladpotravin@tkl.sk

 

škola

Riaditeľka školy                                        Zborovňa

Mgr. Františka Kormanová

mobil: 0919 398 022                                  mobil: 0919 389 571

 

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 ZáKONA č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679) vkonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA


0918 110 324   lukackova@tkl.sk                                                              0918 110 325   kunova@tkl.sk                                                                0918 110 326   potockova@tkl.sk