Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Liečebná telesná výchova

Relaxačná príprava

je dôležitou súčasťou každej cvičebnej jednotky. Relaxačné techniky pôsobia celkovo a miestne. Miestne na svaly a kĺby. Celkovo ovplyvňujú uvoľnenie organizmu, ktoré je spojené s pocitom voľného dýchania a s psychickou pohodou.

Hlavnou úlohou liečebnej telesnej výchovy

je oprava chybných pohybových stereotypov, ktoré úzko súvisia s dýchacími ťažkosťami chorého. Najdôležitejší chybný pohybový mechanizmus je nerovnováha medzi svalovými skupinami. Najviac sa prejavuje pri dýchacích svaloch. Ovplyvnenie držania tela považujeme u respiračného pacienta za prioritné. Tieto chybné vzorce dýchania s následným chybným držaním tela sa počas pobytu v kúpeľoch snažíme čo najviac ovplyvniť a zmierniť svalovú nerovnováhu.

Veľkú pozornosť venujeme dychovej gymnastike, ktorá tvorí s ostatnými špeciálnymi technikami náplň respiračnej fyzioterapie. Všetky formy dychovej gymnastiky smerujú k prevencii druhotných zmien pohybového aparátu respiračne chorých. Dôležitý terapeutický vplyv má na samotnú dýchaciu sústavu.

Cvičebná jednotka

obsahuje základnú i špeciálnu dychovú gymnastiku. Cvičíme s využitím rôznych pomôcok, ako sú masážne loptičky, overbally, fit lopty, soft loptičky, nestabilné plochy, physiorolly, trampolíny a rôzne dýchacie pomôcky. Pri práci používame i mäkké mobilizačné techniky, postizometrickú relaxáciu, mobilizáciu. Po zvládnutí základov dýchacej gymnastiky a podľa zdatnosti klienta pridávame aj cvičenie na zlepšenie celkovej kondície: kondičné cvičenie na fit lopte, aerobic a pilates. Cvičenie vykonávame skupinovo alebo individuálne s prihliadnutím i na sprievodné ochorenia.Liečebná telesná výchova

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk

0918 110 326   potockova@tkl.sk