Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Mimoškolská činnosť

Súkromná základná škola, Lučivná 290 okrem výchovno-vzdelácieho procesu venuje pozornosť žiakom aj v mimovyučovacom čase, formou krúžkov, ktoré sú dobrovoľnou záujmovou činnosťou.
 

Plán krúžkovej činnosti

   
Názov krúžku Vedúci krúžku

Činnosť krúžku

     
Florbalový Alica Melová Športová príprava v kolektívnom športe
Športový Mária Gejdošová Pestovať zdravý životný štýl na športoviskách v areáli
Žurnalistický Daša Barborková Školský časopis
Čitateľský Iveta Maruškinová Tvorivé čítanie a písanie
Matematický Janete Praščáková Zábavná matematika
Šikovné a tvorivé ruky Juliána Klaučová Tvorivé zručnosti mladších detí
"Obe ruky pravé" Eva Bobková Aplikácie pracovných techník pri tvorivých činnostiach

 

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk

0918 110 326   potockova@tkl.sk