Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Mimoškolská činnosť

Súkromná základná škola, Lučivná 290 okrem výchovno-vzdelácieho procesu venuje pozornosť žiakom aj v mimovyučovacom čase, formou krúžkov, ktoré sú dobrovoľnou záujmovou činnosťou.
 

PLÁN KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI

Názov krúžku Vedúci krúžku Činnosť krúžku
Spevácky krúžok Iveta Tökölyová Spevom ovplyvňovať kapacitu pľúc
Angličtina hrou Anežka Kasenčáková Získavať zaujímavé vedomosti a zručnosti
Šikovné a tvorivé ruky Juliána Klaučová  Rozvoj tvorivosti
Tvorivé písanie - rozprávky Iveta Maruškinová Komunikačno - tvorivé aktivity
Športovo - pohybové hry Alica Melová Športová príprava v kolektívnom športe
Športový krúžok Mária Gejdošová Základy rôznych športov
Krúžok anglického jazyka Daša Barborková Život v anglicky hovoriacich krajinách
Prírodovedný krúžok Janka Stavná Poznávanie prírody
Matematika hrou Janete Praščáková Pestovanie logického myslenia

 

 

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk