Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Pedagogický zbor

V škole pôsobí plne kvalifikovaný 10-členný pedagogický zbor. Pretože školu v kúpeľoch navštevujú deti oslabené chorobami, je potrebné, aby učiteľ bol vzdelaný aj v oblasti špeciálnej liečebnej pedagogiky – somatopédie. Toto povinné vzdelanie má 9 pedagógov.

Mgr. Eva Bobková       triedna učiteľka v I. ročníku
Mgr. Anežka Kasenčáková triedna učiteľka v II. ročníku
Mgr. Juliána Klaučová triedna učiteľka v III. ročníku
PaedDr. Iveta Maruškinová triedna učiteľka v IV. ročníku
Mgr. Alica Melová triedna učiteľka v V. ročníku
PaedDr. Mária Gejdošová triedna učiteľka v VI. ročníku
Mgr. Dáša Barborková triedna učiteľka v VII. ročníku
Mgr. Janka Stavná triedna učiteľka v VIII. ročníku
Mgr. Janete Praščáková triedna učiteľka v IX. ročníku

 

 

 

 

Triednictvo aj samotné počty učiteľov sa môžu počas školského roka meniť podľa zmien v počtoch žiakov v jednotlivých turnusoch.

 

 

 

odborné pedagogické vzdelanie 10
špeciálne pedagogické vzdelanie   9 - plná kvalifikovanosť
   

 

Meno učiteľa Kde učí Aké predmety učí
Mgr. Eva Bobková 1. ročník 1. stupeň (špeciálny pedagóg)
Mgr. Anežka Kasenčáková 2. ročník 1. stupeň  - Nemecký jazyk
Mgr. Juliána Klaučová 3. ročník 1. stupeň, (špeciálny pedagóg)
Mgr. PaedDr. Iveta Maruškinová 4. ročník 1. stupeň
Mgr. Mária Gejdošová  5.-9. ročník Slovenský jazyk – Dejepis (špeciálny pedagóg)
Mgr. Alica Melová  5.-9. ročník Slov. jazyk –Hudobná vých. (špec. pedagóg)
Mgr. Dáša Barborková 1.-9. ročník Anglický jazyk 
Mgr. Janka Stavná  5.-9. ročník Biológia – Geografia
Mgr. Janete Praščáková 5.-9. ročník Matemetika, Chémia
Mgr. Františka Kormanová  5.-9. ročník Matematika-Fyzika (špeciálny pedagóg)

 

Učitelia pracujú ako vedúci krúžkov v mimovyučovacom čase. Všetci sa neustále usilujú o odborný a profesijný rast.

 

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk

0918 110 326   potockova@tkl.sk