Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Pedagogický zbor

V škole pôsobí plne kvalifikovaný 10-členný pedagogický zbor. Pretože školu v kúpeľoch navštevujú deti oslabené chorobami, je potrebné, aby učiteľ bol vzdelaný aj v oblasti špeciálnej liečebnej pedagogiky – somatopédie. Toto povinné vzdelanie má 9 pedagógov.

 

 Mgr. Iveta Tökölyová  triedna učiteľka v I. ročníku
 Mgr. Anežka Kasenčáková  triedna učiteľka v II. ročníku
 Mgr. Juliána Klaučová  triedna učiteľka v III. ročníku
 PaedDr. Iveta Maruškinová  triedna učiteľka v IV. ročníku
 Mgr. Alica Melová  triedna učiteľka v V. ročníku
 PaedDr. Mária Gejdošová  triedna učiteľka v VI. ročníku
 Mgr. Daša Barborková  triedna učiteľka v VII. ročníku
 Mgr. Janka Stavná  triedna učiteľka v VIII. ročníku
 Mgr. Janete Praščáková  triedna učiteľka v IX. ročníku

 

Triednictvo aj samotné počty učiteľov sa môžu počas školského roka meniť podľa zmien v počtoch žiakov v jednotlivých turnusoch.

odborné pedagogické vzdelanie 10
špeciálne pedagogické vzdelanie   9 - plná kvalifikovanosť
   

 

Meno učiteľa Kde učí Aké predmety učí
Mgr. Iveta Tȍkȍlyová 1. ročník 1. stupeň (špeciálny pedagóg)
Mgr. Anežka Kasenčáková 2. ročník 1. stupeň  (špeciálny pedagóg)
Mgr. Juliána Klaučová 3. ročník 1. stupeň (špeciálny pedagóg)
PaedDr. Iveta Maruškinová 4. ročník 1. stupeň, Slovenský jazyk (špeciálny pedagóg)
PaedDr. Mária Gejdošová  5. - 9. ročník Slovenský jazyk – Dejepis (špeciálny pedagóg)
Mgr. Alica Melová  5. - 9. ročník Slovenský jazyk – Hudobná výchova (špeciálny pedagóg)
Mgr. Daša Barborková 4. - 9. ročník Anglický jazyk (špeciálny pedagóg)
Mgr. Janka Stavná  5. - 9. ročník Biológia – Geografia
Mgr. Janete Praščáková 5. - 9. ročník Matemetika - Chémia
Mgr. Františka Kormanová  5. - 9. ročník Matematika - Fyzika (špeciálny pedagóg)

 

 

Učitelia pracujú ako vedúci krúžkov v mimovyučovacom čase. Všetci sa neustále usilujú o odborný a profesijný rast.

 

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk