Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Príhovor k rodičom

Vážení rodičia, Vaše dieťa prichádza do našej Súkromnej základnej školy, v ktorej prebieha výchovno-vzdelávací proces rovnako ako v každej ZŠ. Vyučujeme všetky predmety podľa predpisu Ministerstva školstva SR Variant D, t. j. 4 vyučovacie hodiny denne. Nemusíte sa obávať, že Vášmu dieťaťu sa nedostane kompletné adekvátne vzdelanie, ba práve naopak, v triedach so zníženým počtom žiakov pracujeme s každým žiakom individuálne, prispôsobujeme sa jeho zdravotnému stavu,

chorobe a schopnostiam. Preto si dovolím osloviť Vás, milí rodičia, v prípade, že Vaše dieťa potrebuje urobiť test, napísať štvrťročnú prácu alebo dôležitú písomku, kontaktujte nás, my túto činnosť vykonáme a pošleme kmeňovej škole. Budeme tiež radi, ak sa vyjadríte k našej práci a prípadné Vaše podnety zvážime a uplatníme v našej ďalšej činnosti. Najväčším ocenením našej práce je opätovný návrat Vášho dieťaťa do našej školy.

 

Kontakty:

učitelia: e-mail: skola@tkl.sk
tel.: 0919 389 571

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk