Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Rozvrh hodín

Školský rok 2018/2019

Rozvrh hodín 5. - 9. ročník

 

 

Trieda

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

P

5.A

SJL

MAT

ANJ

GEG

6.A

   SJL    

BIO

MAT

INF (KL)

7.A

ANJ

SJL

GEG

CHE

8.A

BIO

SJL

DEJ

OBN

9.A

MAT

ANJ

SJL

ZRT

 

 

 

 

 

 

U

5.A

SJL

BIO

MAT

HUV

6.A

SJL

ANJ

ANJ

MAT

7.A

ANJ

SJL

DEJ

VYV (Ma)

8.A

GEG

MAT

SJL

ZRT (St)

9.A

MAT

SJL

BIO

OBN

 

 

 

 

 

 

S

5.A

SJL

MAT

ANJ

ZRT

6.A

SJL

GEG

MAT

ZRT

7.A

ANJ

SJL

OBN

BIO

8.A

INF (Bo)

ANJ

SJL

MAT

9.A

MAT

SJL

GEG

ANJ

 

 

 

 

 

 

Š

5.A

SJL

MAT

DEJ

ZRT

6.A

SJL

ANJ

MAT

VYV (Ma)

7.A

INF (Kl)

MAT

MAT

ZRT

8.A

FYZ

SJL

ANJ

MAT

9.A

MAT

DEJ

SJL

FYZ

 

 

 

 

 

 

P

5.A

SJL

ANJ

VYV (Kl)

INF

6.A

DEJ

SJL

FYZ

OBN

7.A

MAT

MAT 

SJL

FYZ

8.A

ANJ

MAT

SJL

CHE

9.A

MAT

SJL

CHE

VUM / INF (Ma)

 

 

 

 

 

 

 

Vyučujúci (triednictvo): Me (5.A), Ge (6.A), Ba (7.A), Ki (8.A), Pr (9.A), Ko,Bo, Kl,Ma

 

 

 Rozvrh hodín 1.A                                   triedna učiteľka: Mgr.  Eva Bobková           

 

1

2

3

4

Pondelok

SJL

MAT

SJL

SJL

Utorok

SJL

MAT

SJL

ZRT

Streda

ANJ (St)

MAT

SJL

PVO

Štvrtok

SJL

MAT

VYV

VYV

Piatok

SJL

HUV

SJL

ZRT

 

Rozvrh hodín 2.A                                  triedna učiteľka: Mgr. Anežka Kasenčáková

 

1

2

3

4

Pondelok

SJL

MAT

SJL

ZRT

Utorok

MAT

SJL

SJL

ANJ

Streda

PVO 

MAT

SJL

ZRT

Štvrtok

MAT

SJL

SJL

HUV

Piatok

SJL

PVO

VYV

VYV

 

Rozvrh hodín 3.A                                   triedna učiteľka: Juliána Klaučová 

 

1

2

3

4

Pondelok

SJL

MAT

SJL

ANJ(Ba)

Utorok

MAT

SJL

VLA

ZRT

Streda

SJL

IFV

MAT

VYV

Štvrtok

ANJ(Ba)

SJL

MAT

PDA

Piatok

SJL

HUV

ANJ(Ba)

ZRT

 

Rozvrh hodín 4.A                                    triedna učiteľka: Mgr. Iveta Maruškinová 

 

1

2

3

4

Pondelok

PVC

VLA

SJL

MAT

Utorok

HUV

ZRT

 SJL

ANJ (Ba)  

Streda

PDA

VYV

IFV

ZRT

Štvrtok

MAT

SJL

SJL

ANJ(Ba)

Piatok

SJL

SJL

MAT

ANJ(Ba)

Skratky vyučovaných predmetov:

 

SJL – slovenský jazyk a literatúra

PVO -  prvouka,   PDA – prírodoveda,  VLA vlastiveda

MAT – matematika,   FYZ – fyzika,  CHE chémia

DEJ – dejepis

ANJ – anglický jazyk,   NEJ – nemecký jazyk

GEG – geografia

BIO – biológia

IFV – informatická výchova,  INF informatika

OBN – občianska náuka,  VYV – výtvarná výchova,  HUV – hudobná výchova

PVC pracovné vyučovanie

ZRT zdravotná telesná výchova

VUM výchova umením

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk

0918 110 326   potockova@tkl.sk