Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Rozvrh hodín

Školský rok 2019/2020

Rozvrh hodín 5. - 9. ročník

 

 

Trieda

1. hodina

2. hodina

3. hodina

4. hodina

P

5.A

SJL

MAT

ANJ

GEG

6.A

   SJL    

BIO

MAT

INF (Ma)

7.A

ANJ

SJL

GEG

CHE

8.A

BIO

SJL

DEJ

OBN

9.A

MAT

ANJ

SJL

ZRT

 

 

 

 

 

 

U

5.A

SJL

BIO

MAT

HUV

6.A

SJL

ANJ

ANJ

MAT

7.A

ANJ

SJL

DEJ

VYV (Ma)

8.A

GEG

MAT

SJL

ZRT

9.A

MAT

SJL

BIO

OBN

 

 

 

 

 

 

S

5.A

SJL

MAT

ANJ

ZRT

6.A

SJL

GEG

MAT

ZRT

7.A

ANJ

SJL

OBN

BIO

8.A

INF 

ANJ

SJL

MAT

9.A

MAT

SJL

GEG

ANJ

 

 

 

 

 

 

Š

5.A

SJL

MAT

DEJ

ZRT

6.A

SJL

ANJ

MAT

VYV (Ma)

7.A

INF 

MAT

MAT

ZRT

8.A

FYZ

SJL

ANJ

MAT

9.A

MAT

DEJ

SJL

FYZ

 

 

 

 

 

 

P

5.A

SJL

ANJ

VYV 

INF

6.A

DEJ

SJL

FYZ

OBN

7.A

MAT

MAT 

SJL

FYZ

8.A

ANJ

MAT

SJL

CHE

9.A

MAT

SJL

CHE

ANJ

 

Vyučujúci (triednictvo): Me (5.A), Ge (6.A), Ba (7.A), St (8.A), Pr (9.A), KoMa (4.A)

 

Rozvrh hodín 1.A                                   triedna učiteľka: Mgr. Tȍkȍlyová Iveta

 

1

2

3

4

Pondelok

SJL

MAT

SJL

SJL

Utorok

SJL

MAT

SJL

ZRT

Streda

ANJ 

MAT

SJL

PVO

Štvrtok

SJL

MAT

VYV

VYV

Piatok

SJL

HUV

SJL

ZRT

 

Rozvrh hodín 2.A                                  triedna učiteľka: Mgr. Kasenčáková Anežka 

 

1

2

3

4

Pondelok

SJL

MAT

SJL

ZRT

Utorok

MAT

SJL

SJL

ANJ

Streda

PVO 

MAT

SJL

ZRT

Štvrtok

MAT

SJL

SJL

HUV

Piatok

SJL

PVO

VYV

VYV

 

Rozvrh hodín 3.A                                   triedna učiteľka: Mgr. Klaučová Juliána 

 

1

2

3

4

Pondelok

SJL

MAT

SJL

INF

Utorok

MAT

SJL

MAT

SJL

Streda

SJL

MAT

SJL

HUV

Štvrtok

ANJ(St)

VLA(St)

VYV(St)

ZRT(St)

Piatok

PDA(St)

ANJ(St)

ANJ(St)

ZRT(St)

 

Rozvrh hodín 4.A                                    triedna učiteľka: PaedDr. Maruškinová Iveta

 

1

2

3

4

Pondelok

SJL

MAT

VLA

ANJ(Ba)

Utorok

SJL

MAT

HUV

 

ANJ (Ba)

Streda

PDA

SJL

IFV

ZRT

Štvrtok

MAT

VYV

SJL

ANJ(Ba)

Piatok

SJL

SJL

MAT

ZRT

 

Skratky vyučovaných predmetov:

 SJL – Slovenský jazyk a literatúra

PVO -  Prvouka,   PDA – Prírodoveda,  VLA  Vlastiveda

MAT – Matematika,   FYZ – Fyzika,  CHE  Chémia

DEJ – Dejepis

ANJ – Anglický jazyk,  

GEG – Geografia

BIO – Biológia

INF informatika

OBN – Občianska náuka,  VYV – Výtvarná výchova,  HUV – Hudobná výchova

ZRT  Zdravotná telesná výchova

 

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk