Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Stredoškolákom...

Aj stredoškoláci majú v našej škole otvorené dvere. V mimovyučovacom čase školy, t.j. v popoludňajších hodinách majú k dispozícií notebooky, aby mohli kontaktovať spolužiakov, učiteľov a venovať sa vlastnej tvorivej práci. Túto činnosť s nimi realizuje riaditeľka školy.  

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA


0918 110 324   lukackova@tkl.sk                                                              0918 110 325   kunova@tkl.sk                                                                0918 110 326   potockova@tkl.sk