Jar
Leto
Jeseň
Zima
Zadaj hľadaný výraz:

Stredoškolákom...

Aj stredoškoláci majú v našej škole otvorené dvere. V mimovyučovacom čase školy, t.j. v popoludňajších hodinách majú k dispozícií notebooky, aby mohli kontaktovať spolužiakov, učiteľov a venovať sa vlastnej tvorivej práci. Túto činnosť s nimi realizuje riaditeľka školy.  

PRIJÍMACIA KANCELÁRIA: Informačné hodiny: pracovné dni 8:00 - 14:00 hod.

0918 110 324   lukackova@tkl.sk

0918 110 325   sebestova@tkl.sk